ARANE KEMBANG (NAMA BUNGA) JENENGE KEMBANG KOMPLIT-PELAJARAN BAHASA JAWA

ARANE KEMBANG (NAMA BUNGA) JENENGE KEMBANG KOMPLIT

1.    Kembang Aren arane: dangu
2.    Kembang blimbing arane: maya
3.    Kembang blutru arane: montro
4.    Kembang cengkeh Jenenge: polong
5.    Kembang cubung  Jenenge: torong
6.    Kembang dhadhap Jenenge :celung
7.    Kembang duren    Jenenge: dlongop
8.    Kembang ganyong Jenenge :puspanyindra
9.    Kembang garut     Jenenge: grameng
10. Kembang gedhang Jenenge :tuntut, ontong
11. Kembang gembili Jenenge: seneng
12. Kembang gori       Jenenge: angkup
13. Kembang jagung  Jenenge: sinuwun. jeprak
14. Kembang jambe   Jenenge: mayang
15. Kembang jambu   Jenenge: karuk
16. Kembang jarak     Jenenge: juwis
17. Kembang jati        Jenenge: janggleng
18. Kembang jengkol Jenenge: kecuwis
19. Kembang kacang  Jenenge: besengut
20. Kembang kanthil  Jenenge: gadhing
21. Kembang kapas    Jenenge: kadi
22. Kembang kara      Jenenge: kepek
23. Kembang kecipir  Jenenge: cethethet
24. Kembang kelor     Jenenge: limaran
25. Kembang kemlandhingan Jenenge : jedhidhing
26. Kembang kencur  Jenenge: sedhet
27. Kembang kimpul  Jenenge: pancal
28. Kembang kluwih   Jenenge: onthel
29. Kembang kopi       Jenenge: blanggreng
30. Kembang krambil Jenenge: manggar
31. Kembang krokot   Jenenge: naknik
32. Kembang lamtara Jenenge: jedhidhing
33. Kembang lombok Jenenge: menik
34. Kembang mlinjo   Jenenge: kroto
35. Kembang nangka  Jenenge: babal
36. Kembang nipah    Jenenge: dongong
37. Kembang pandhanJenenge :pudhak
38. Kembang pace      Jenenge: nyrewenteh
39. Kembang pete      Jenenge: pendul
40. Kembang pohun   Jenenge: ingklik
41. Kembang pring     Jenenge: krosak
42. Kembang randhu  Jenenge: karuk
43. Kembang salak      Jenenge: ketheker
44. Kembang suruh     Jenenge: drenges
45. Kembang tales      Jenenge: pancal
46. Kembang tebu       Jenenge: gleges
47. Kembang tela (pohung) Jenenge : ingklik
48. Kembang timun     Jenenge: montro
49. Kembang widara putih Jenenge : rejasa
Arane Kembang / Nama Bunga liyane ing dhuwur
50. Kembang Aren Jenenge : Dangu
51. Kembang Blutru Jenenge : Montro
52. Kembang Blimbing Jenenge : Maya\
53. Kembang Cubung Jenenge : Torong
54. Kembang cengkeh Jenenge : Polong
55. Kembang Duren Jenenge : Dlongop
56. Kembang Dhadhap Jenenge : Celung
57. Kembang Garut Jenenge : Gremeng
58. kembang Gori Jenenge : Angkup
59. Kembang Ganyop Jenenge : Puspanyidra
60. Kembang Gembili Jenenge : Seneng
61. Kembang Gedhang Jenenge : Ontong/Tuntut
62. Kembang Jambe Jenenge : Mayang
63. Kembang Jati Jenenge : Janggleng
64. Kembang Jagung Jenenge : Jeprak /Sinuwur
65. Kembang Jambu Jenenge : Karuk
66. kembang Jengkol Jenenge : Kecuwis
67. Kembang Jarak Jenenge : Juwis
68. Kembang Kopi Jenenge : Blanggreng
69. Kembang Kacang Jenenge : Besengut
70. Kembang kara Jenenge : Kepek
71. Kembang Kencur Jenenge : Sedhet
72. Kembang Kanthil Jenenge : Gadhing
73. Kembang Kelor Jenenge : Limaran
74. kembang Kapas Jenenge : Kadi
75. kembang Kecipir Jenenge : Cethethet
76. Kembang Kimpul Jenenge : Pancal
77. Kembang Kluwih Jenenge : Ontel
78. Kembang krokot Jenenge : Naknik
79. Kembang Krambil Jenenge : Manggar
80. kembang Lombok Jenenge : Menik
81. Kembang Lamtoro Jenenge : Jedhidhing
82. Kembang Mlinjo Jenenge : Kroto
83. kembang Nipah Jenenge : Dongong
84. Kembang Nangka Jenenge : Babal
85. kembang Pete Jenenge : Pendul
86. Kembang Pandhan Jenenge : Pudhak
87. Kembang Pace Jenenge : Nyreweteh
88. Kembang Pring Jenenge : Krosak
89. Kembang Pohung Jenenge : Ingklik
90. Kembang Randhu Jenenge : Karuk
91. Kembang Salak Jenenge : Ketheker
92. Kembang suruh Jenenge : Drenges
93. Kembang Telo Jenenge : Ingklik
94. kembang Talas Jenenge : Pancal
95. KembangTebu Jenenge : Gleges
96. kembang Timun Jenenge : Montro

Ojo lali Berkomentar ono ngesor yo
ARANE KEMBANG (NAMA BUNGA) JENENGE KEMBANG KOMPLIT

1.    Kembang Aren arane: dangu
2.    Kembang blimbing arane: maya
3.    Kembang blutru arane: montro
4.    Kembang cengkeh Jenenge: polong
5.    Kembang cubung  Jenenge: torong
6.    Kembang dhadhap Jenenge :celung
7.    Kembang duren    Jenenge: dlongop
8.    Kembang ganyong Jenenge :puspanyindra
9.    Kembang garut     Jenenge: grameng
10. Kembang gedhang Jenenge :tuntut, ontong
11. Kembang gembili Jenenge: seneng
12. Kembang gori       Jenenge: angkup
13. Kembang jagung  Jenenge: sinuwun. jeprak
14. Kembang jambe   Jenenge: mayang
15. Kembang jambu   Jenenge: karuk
16. Kembang jarak     Jenenge: juwis
17. Kembang jati        Jenenge: janggleng
18. Kembang jengkol Jenenge: kecuwis
19. Kembang kacang  Jenenge: besengut
20. Kembang kanthil  Jenenge: gadhing
21. Kembang kapas    Jenenge: kadi
22. Kembang kara      Jenenge: kepek
23. Kembang kecipir  Jenenge: cethethet
24. Kembang kelor     Jenenge: limaran
25. Kembang kemlandhingan Jenenge : jedhidhing
26. Kembang kencur  Jenenge: sedhet
27. Kembang kimpul  Jenenge: pancal
28. Kembang kluwih   Jenenge: onthel
29. Kembang kopi       Jenenge: blanggreng
30. Kembang krambil Jenenge: manggar
31. Kembang krokot   Jenenge: naknik
32. Kembang lamtara Jenenge: jedhidhing
33. Kembang lombok Jenenge: menik
34. Kembang mlinjo   Jenenge: kroto
35. Kembang nangka  Jenenge: babal
36. Kembang nipah    Jenenge: dongong
37. Kembang pandhanJenenge :pudhak
38. Kembang pace      Jenenge: nyrewenteh
39. Kembang pete      Jenenge: pendul
40. Kembang pohun   Jenenge: ingklik
41. Kembang pring     Jenenge: krosak
42. Kembang randhu  Jenenge: karuk
43. Kembang salak      Jenenge: ketheker
44. Kembang suruh     Jenenge: drenges
45. Kembang tales      Jenenge: pancal
46. Kembang tebu       Jenenge: gleges
47. Kembang tela (pohung) Jenenge : ingklik
48. Kembang timun     Jenenge: montro
49. Kembang widara putih Jenenge : rejasa
Arane Kembang / Nama Bunga liyane ing dhuwur
50. Kembang Aren Jenenge : Dangu
51. Kembang Blutru Jenenge : Montro
52. Kembang Blimbing Jenenge : Maya\
53. Kembang Cubung Jenenge : Torong
54. Kembang cengkeh Jenenge : Polong
55. Kembang Duren Jenenge : Dlongop
56. Kembang Dhadhap Jenenge : Celung
57. Kembang Garut Jenenge : Gremeng
58. kembang Gori Jenenge : Angkup
59. Kembang Ganyop Jenenge : Puspanyidra
60. Kembang Gembili Jenenge : Seneng
61. Kembang Gedhang Jenenge : Ontong/Tuntut
62. Kembang Jambe Jenenge : Mayang
63. Kembang Jati Jenenge : Janggleng
64. Kembang Jagung Jenenge : Jeprak /Sinuwur
65. Kembang Jambu Jenenge : Karuk
66. kembang Jengkol Jenenge : Kecuwis
67. Kembang Jarak Jenenge : Juwis
68. Kembang Kopi Jenenge : Blanggreng
69. Kembang Kacang Jenenge : Besengut
70. Kembang kara Jenenge : Kepek
71. Kembang Kencur Jenenge : Sedhet
72. Kembang Kanthil Jenenge : Gadhing
73. Kembang Kelor Jenenge : Limaran
74. kembang Kapas Jenenge : Kadi
75. kembang Kecipir Jenenge : Cethethet
76. Kembang Kimpul Jenenge : Pancal
77. Kembang Kluwih Jenenge : Ontel
78. Kembang krokot Jenenge : Naknik
79. Kembang Krambil Jenenge : Manggar
80. kembang Lombok Jenenge : Menik
81. Kembang Lamtoro Jenenge : Jedhidhing
82. Kembang Mlinjo Jenenge : Kroto
83. kembang Nipah Jenenge : Dongong
84. Kembang Nangka Jenenge : Babal
85. kembang Pete Jenenge : Pendul
86. Kembang Pandhan Jenenge : Pudhak
87. Kembang Pace Jenenge : Nyreweteh
88. Kembang Pring Jenenge : Krosak
89. Kembang Pohung Jenenge : Ingklik
90. Kembang Randhu Jenenge : Karuk
91. Kembang Salak Jenenge : Ketheker
92. Kembang suruh Jenenge : Drenges
93. Kembang Telo Jenenge : Ingklik
94. kembang Talas Jenenge : Pancal
95. KembangTebu Jenenge : Gleges
96. kembang Timun Jenenge : Montro

Ojo lali Berkomentar ono ngesor yo
ARANE KEMBANG (NAMA BUNGA) JENENGE KEMBANG KOMPLIT

1.    Kembang Aren arane: dangu
2.    Kembang blimbing arane: maya
3.    Kembang blutru arane: montro
4.    Kembang cengkeh Jenenge: polong
5.    Kembang cubung  Jenenge: torong
6.    Kembang dhadhap Jenenge :celung
7.    Kembang duren    Jenenge: dlongop
8.    Kembang ganyong Jenenge :puspanyindra
9.    Kembang garut     Jenenge: grameng
10. Kembang gedhang Jenenge :tuntut, ontong
11. Kembang gembili Jenenge: seneng
12. Kembang gori       Jenenge: angkup
13. Kembang jagung  Jenenge: sinuwun. jeprak
14. Kembang jambe   Jenenge: mayang
15. Kembang jambu   Jenenge: karuk
16. Kembang jarak     Jenenge: juwis
17. Kembang jati        Jenenge: janggleng
18. Kembang jengkol Jenenge: kecuwis
19. Kembang kacang  Jenenge: besengut
20. Kembang kanthil  Jenenge: gadhing
21. Kembang kapas    Jenenge: kadi
22. Kembang kara      Jenenge: kepek
23. Kembang kecipir  Jenenge: cethethet
24. Kembang kelor     Jenenge: limaran
25. Kembang kemlandhingan Jenenge : jedhidhing
26. Kembang kencur  Jenenge: sedhet
27. Kembang kimpul  Jenenge: pancal
28. Kembang kluwih   Jenenge: onthel
29. Kembang kopi       Jenenge: blanggreng
30. Kembang krambil Jenenge: manggar
31. Kembang krokot   Jenenge: naknik
32. Kembang lamtara Jenenge: jedhidhing
33. Kembang lombok Jenenge: menik
34. Kembang mlinjo   Jenenge: kroto
35. Kembang nangka  Jenenge: babal
36. Kembang nipah    Jenenge: dongong
37. Kembang pandhanJenenge :pudhak
38. Kembang pace      Jenenge: nyrewenteh
39. Kembang pete      Jenenge: pendul
40. Kembang pohun   Jenenge: ingklik
41. Kembang pring     Jenenge: krosak
42. Kembang randhu  Jenenge: karuk
43. Kembang salak      Jenenge: ketheker
44. Kembang suruh     Jenenge: drenges
45. Kembang tales      Jenenge: pancal
46. Kembang tebu       Jenenge: gleges
47. Kembang tela (pohung) Jenenge : ingklik
48. Kembang timun     Jenenge: montro
49. Kembang widara putih Jenenge : rejasa
Arane Kembang / Nama Bunga liyane ing dhuwur
50. Kembang Aren Jenenge : Dangu
51. Kembang Blutru Jenenge : Montro
52. Kembang Blimbing Jenenge : Maya\
53. Kembang Cubung Jenenge : Torong
54. Kembang cengkeh Jenenge : Polong
55. Kembang Duren Jenenge : Dlongop
56. Kembang Dhadhap Jenenge : Celung
57. Kembang Garut Jenenge : Gremeng
58. kembang Gori Jenenge : Angkup
59. Kembang Ganyop Jenenge : Puspanyidra
60. Kembang Gembili Jenenge : Seneng
61. Kembang Gedhang Jenenge : Ontong/Tuntut
62. Kembang Jambe Jenenge : Mayang
63. Kembang Jati Jenenge : Janggleng
64. Kembang Jagung Jenenge : Jeprak /Sinuwur
65. Kembang Jambu Jenenge : Karuk
66. kembang Jengkol Jenenge : Kecuwis
67. Kembang Jarak Jenenge : Juwis
68. Kembang Kopi Jenenge : Blanggreng
69. Kembang Kacang Jenenge : Besengut
70. Kembang kara Jenenge : Kepek
71. Kembang Kencur Jenenge : Sedhet
72. Kembang Kanthil Jenenge : Gadhing
73. Kembang Kelor Jenenge : Limaran
74. kembang Kapas Jenenge : Kadi
75. kembang Kecipir Jenenge : Cethethet
76. Kembang Kimpul Jenenge : Pancal
77. Kembang Kluwih Jenenge : Ontel
78. Kembang krokot Jenenge : Naknik
79. Kembang Krambil Jenenge : Manggar
80. kembang Lombok Jenenge : Menik
81. Kembang Lamtoro Jenenge : Jedhidhing
82. Kembang Mlinjo Jenenge : Kroto
83. kembang Nipah Jenenge : Dongong
84. Kembang Nangka Jenenge : Babal
85. kembang Pete Jenenge : Pendul
86. Kembang Pandhan Jenenge : Pudhak
87. Kembang Pace Jenenge : Nyreweteh
88. Kembang Pring Jenenge : Krosak
89. Kembang Pohung Jenenge : Ingklik
90. Kembang Randhu Jenenge : Karuk
91. Kembang Salak Jenenge : Ketheker
92. Kembang suruh Jenenge : Drenges
93. Kembang Telo Jenenge : Ingklik
94. kembang Talas Jenenge : Pancal
95. KembangTebu Jenenge : Gleges
96. kembang Timun Jenenge : Montro

Ojo lali Berkomentar ono ngesor yo