Soal PTS Kelas 1 Semester 2 Bahasa Jawa Terbaru Tahun Ajaran 2020/2021

sekolahdasarislam.web.id admind dari SDITTV kali ini akan membagikan kepada anda mengenai PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Genap II Tahun Ajaran 2020/2021 KURIKULUM 2012 yang sebelumnya kita sudah membagikan artikel soal tentang... Download Soal PTS Kelas 1 Semester 2 Tema 5 Naskah A Pengalamanku Terbaru 2020/2021  KURIKULUM 2013.  Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 ini kami sajikan lengkap ya silahkan dijadikan buat referensi untuk tahun berikutnya. 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENILAIAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2019/2020. 

Hari, tanggal : Kamis 5 Maret 2020
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas : I (Satu)
Waktu : 07 30 - 08 30 (80 menit)


I. Wenehana tandha ping ( X) Ing aksara a, b, utawac sangarepe
wangsulan sing paling bener ing lembar Jawaban kang wis cumawis!
.
1. Kang klebu tembang dolanan yaiku ..
a. pocung
b. gambuh
c. jaranan
2. Bacutna larik tembang iki!
Wajibe dadi murid, ora kena pijer .............
a. mbolos
b. pamit
c. nangis
3. Kajaba yen lara. Kosok baline tembung lara yaiku............
a. sehat
b. gerah
C. sakit
4. Lan manehe kudu pamit nganggo ...............
a. dłuwang
b. dlancang
c. layang
5. Aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho longa longo kaya..........
a. belo
b. pedhet
C. kebo

PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Genap II Tahun Ajaran 2020/2021 KURIKULUM 2013
.6. Saiki aku wis gedhe sekolah mangkat dhewe ora usah
a. dieterake
b. nangis
C. pamit
7. Bareng karo kancane.
Karo kanca iku kudu sing
ora pareng ladakan
a. rukun
b. ngerti
C. loma
8. Yen mlaku turut pinggiran ora pareng gojegan.
Gojegan ing dalan bisa ndadekake ..
a. karamean
b. kacilakan
c. kasenengan
9. Nembang dolanan iku mesthine nembang karo ati bungah. Bungah
tegese
a. seneng
b. susah
c. mrengut
10. Yen nembang iku sing apik swarane ...
a. banter
b. lirih
C. cetha
Wacanen crita iki kanggo mangsuli soal nomer 12-17!
Manuk Emprit lan Baya
Baya turu angler, dumadakan ana manungsa
kang arep mburu baya arep dicekel lan dipateni.
Daging lan kulit baya saiki akeh digoleki uwong.
Manuk Emprit enggal-enggal nggugah baya.
Manuk Emprit ngakon baya supaya ndhelik.
Baya tangi banjur angslup ing jero banyu.
11. Irah-irahan crita kasebut yaiku.
a. manuk emprit lan manungsa
b. manungsa lan baya
c. manuk emprit lan baya

PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Genap II Tahun Ajaran 2020/2021 KURIKULUM 2013
 12. Paraga ana ing crita kasebut yaiku ...
a. baya lan manuk emprit
b. baya lan manungsa
c. baya, manuk emprit lan manungsa

13. Crita kasebut ngandharake manawa ...
a. baya turu angler amarga ngantuk
b. manuk ngakon baya supaya enggal ndhelik
C. baya ndhelik ana ing ara-ara
14. Kang arep mburu baya yaiku ...
a. manuk emprit
b. manungsa
c. singa
15. Baya lan manuk emprit ana ing crita kasebut ..
a. kekancan
b. seduluran
c. mungsuhan
16. Anak baya arane ...
a. krete
b. tobil
c. bajul
17. Baya slamet amarga pitulungane ..
a. manuk emprit
b. manungsa
C. singa
18. Sabubare ditulungi becike ngucapake ..
a. nyuwun pangapura
b. nyuwun pamit
C. matur nuwun
19. Manuk emprit bisa mabur amarga duwe ...
a. wulu
b. swiwi
C. sikil
20. Dongeng manuk emprit lan baya ngandhut piwulang .
a. kekancan
b. padudon
bekti negara
C.
II. Isenana ceceg-ceceg Ing ngisor iki kanthi pratitis ana ing lembar wangsulan kang cumawis!

21. Sluku-sluku bathok, cublak-cublak suweng, siji loro telu iku kalebu tembang ....
22. Yen mlaku turut .........
23. Ora pareng gojegan ing dalan akeh .........
24. Menawa nyabrang becike noleh ..............lan ...........
25. Bocah bodho suk yen gedhe ngalor ngidul tansah............
26. Ana ing dongeng manuk emprit lan baya, manuk emprit duwe bebuden.................
27. Baya diburu manungsa amarga arep digunakake kulit lan ..............
28. Kulit baya bisa digawe ..............
29. Baya tangi banjur angslup ing jero ................
30. Tembung tangi basa kramane ..............

III. Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis ana ing lembar wangsulan kang cumawis!
31. Larik tembang ngisor iki tatanen dadi larik tembang sing bener! 
didangu-bu guru – menawa - mirengake
32. Bacutna ukara iki miturut isine tembang!
papat nuli .....................
..............sing tata aja padha sembarana mundhak ora ...........
33. Larik tembang ngisor iki tulisen nganggo basa krama!
saiki aku wis gedhe
34. Sipat apa sing kena ditiru ana ing dongeng manuk empit lan baya?
35. Ukara iki tulisen latine! baya turu angler.
Selamat mengerjakan. semoga sukses...
Demikian artikel PTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Genap II Tahun Ajaran 2020/2021  KURIKULUM 2013 kami buat semoga bermanfaat. 

Belum ada Komentar untuk "Soal PTS Kelas 1 Semester 2 Bahasa Jawa Terbaru Tahun Ajaran 2020/2021"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel