Materi Bahasa Jawa kelas 1 SD/MI Semester 2 -BAB II Perangane Awak

sekolahdasarislam.web.id - winig aku wes mosting babagan Materi Bahasa Jawa kelas 1 SD/MI Semester 2 - Pengertian Tembang Jawa. Siaki aku mosting sakwise iki tentang. Pelajaran Bahasa Jawa kelas 1 Semester 2 Bab II Perangane Awak

Kompetensi Dasar
1.1. Menerima dan banga atas anugerah tuhan yang maha esa berupa bahasa jawa sobagal bahasa ibu.
2.3. Menunjukkan peritaku bertanggung jawab, suntun, dan percaya diri dalam mengungkapkan keinginan dan pendapat menggunakan bahasa jawa.
3,3. Mengenal nama anggota tubuh ragam ngoko dan krama
4.3 Menulis nama nama anggota tubuh ragam ngoko dan krama 
BAB II Perangane Awak
wong yen nembe ngadeg mesthi wae mbutuhake
dlamakan dlamakan iku perangane awak kang paling
ngisor dhewe sirah sarambute manggon ing dhuwur dhewe
kasusul gulu banjur dhadha ing ngisore weteng bokong
pupu lan sikil saya mangisor ing sikil iku ana kentol gares
kemiren lan dlamakan uga ora keri
kanthi dlamakan manungsa bisa ngadeg kanthi jejeg
mlaku kanthi kepenak bisa nindakake pakaryan lan
aktivitas kanthi sampurna saupamane wae nuju sawijining
bari dlamakan kena eri utawa tlusupen mesthi wae manungsa
"bakal ngrasakake rasa kang ora kepenak mlakune pincang ngadege
mesthi ora bisa jejeg

gatekno gambar ing ngisor, gatekno perangane awak ing ngisor iki. ngoko lan kromone. 
Ngoko : Alis
Kromo : Imbo

Ngoko : Ati
Kromo : Penggalih

Ngoko : Awak 
Kromo :  Saliro

Ngoko : Balung
Kromo :  Tosan

Ngoko : Bangkekan 
Kromo : Pemekan

Ngoko : Bathuk
Kromo : Palarapan

Ngoko : Bokong 
Kromo : Bocong

Ngoko : brengos
Kromo : Gumbolo Rawis

Ngoko : Cangkem
Kromo :  Tutuk

luwih lengkape gatekno gambar ing ingisor iki yo....


nek wes banjur wacanen lan di angen angen supoyo apal. perangane awak ing nduwur iku wes di basakke ngoko kambo kromo inggil
Kawruh basa 
petrapane linggih lan solah bawan gatekno gambar ing duwur ya. ngana wae ingkang saget kula aturaken dumateng jenengan mengenai Materi Bahasa Jawa kelas 1 SD/MI Semester 2 -BAB II Perangane Awak. mugio dados manfaat kagem sedayanya ya . (Atik Muslifah)  


Belum ada Komentar untuk "Materi Bahasa Jawa kelas 1 SD/MI Semester 2 -BAB II Perangane Awak"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel