SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 5 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017

SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 5 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017

SOAL UKK BAHASA JAWA
SDIT KELAS 5
TAHUN AJARAN 2016/2017
============================================================

Wacanen ing ngisor iki kanthi premati !
NDADANI RATAN
Desa Suka Manunggal ing babagan pembangunan kagolong maju. Listrik wis madhangi desa, Dalan aspal wis kabangun, mligine dalan poros desa. Sarana ibadah wis sumadya, relatif kanggo Nampung masyarakat kang ngleksanakake ibadah. Pos kamling saben gang uga wis ana sanajan during apik Kabeh. Kang dipikirake rakyat desa saiki yaitu rattan ing sajrone desa isih during keambah aspal. Mula, ing mangsa rendheng akeh rattan kang jembrot. Lan maneh akeh uga rattan kang ngecembeng Banyu jalaran rattan ora homogen, dene saluran padusan uga kurang apik. Wusana, sawise musyawarah disarujuki dalan bakal didandani wahana dipaving lan kanggo Mbangun dalan dienekake urunan, kanthi cara, sing sugih mbayar luwih.Ora mbutuhake wektu suwe Pranyata dhuwit urunan wis dipestheake sanggup kanggo ngetung cacahe paving sing arep dituku.
Paving, wedhi, lan semen wis sumadya. Murih nyuda prabeya pambangunane dalan
Ditandangi kanthi kerja bakti. Mung mbutuhake tukang siji kang nepakake yen ana pasangan paving Sing kurang apik. Pranyata para warga  semangate ngedab-edabi. Kabeh rakyat padha cukat-caket Tandang gawe. Ana sing ngusungi paving, ana sing nata paving, ana sing ngratakake wedhi kanggo Tatakane paving. Ana sing ngudhek luluh kanggo ngunci pinggirane paving. Jam 5 sore karja bakti
Wis bubar lan kasil ngrampungake pakaryan.
I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
1. Ing desa ngendi pembangunan sing kagolong maju?
…………………………………………………………………………….
2. Apa sing dipirake masyarakat desa saiki?
…………………………………………………………………………….
3. Sawise musyawarah apa sing disarujuki?
……………………………………………………………………………
4. Kanthi cara apa pembangunan dalan desa iku?
…………………………………………………………………………..
Lima. Jam pira bubare lan rampunge pakaryan?
……………………………………………………………………………
II. Wanehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan sing paling
Bener !
6. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku….
A. Gotong Royong c. Kerja Bakti
B. Gugur Gunung d. Ndandani ratan

7. Kahanan desa Sukamanunggal kagolong maju. Kajaba …
A. Dalan during diaspal c. Pos kamling wis ana
B. Listrik wis padang d. Masjid wis ana

8. Yen mangsa rendheng ratane dadi …
A. Agung c. Gasik
B. Jembrot d. Kurang apik

9. Wragad kanggo gawe dalan saka …
A. Bantuwan saka perusahaan c. Bantuwan desa
B. Bantuwan saka kabupaten d. Swadaya rakyat desa

10. Rattan desa wusanane didandani kanthi …
A. Diaspal c. Dipaving
B. Dicor d. Diurug sertu

11. Simbah sampon sare wonten dhipan …
Ukara iki nganggo basa …
A. Ngoko lugu c. Ngoko alus
B. Karma lugu d. Hukuman alam alus

12. Tembung kang nganggo seselan –um, yaiku …
A. Tumpang c. Tumandang
B. Kumbang d. Kumbah
13. Puisi jawa gagrag anyar kang ora kaiket paugeran diarani …

Belum ada Komentar untuk "SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 5 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel