Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017

sekolahdasarislam.web.id - Setelah Kemarin Kita bagikan kepada anda semuanya tentang Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017, kali ini admind akan membagikan kepada anda semuanya mengenai Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017 yang tentnya bisa anda jadikan sebagai bahan belajar dirumah untuk persiapan dalam menghadapi UKK ( Ujian Kenaikan Kelas) nantinya. langsung aja soalnya seperti dibawah ini.

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2014/2015
=======================================================================
NAMA : ........................................         KELAS : IV (EMPAT)
TANGGAL : ........................................ WAKTU : ........................................
========================================================================
I.                    WENEHANA TANDA PING (X) ING AKSARA A, B UTAWA C KANG TOK ANGGEP BENER!

WORO - WORO
Kanggo mangeti dina Pendidikan Nasional 2 Mei 2015, SDN Lahora 02 arep nganakake upacara bendera. Petugas upacara supaya gladi resik ing :
dina : Kemis
tanggal : 30 April 2015
tabuh : 08.00 WIB
sragam : abang putih
panggonan : SDN Lahora 02
Cukup samene pariwara iki, pangajab andhadhekake kawigaten nuwun.
Malang, 20 April 2015
Kepala Sekolah SDN Lahora 02

Wicaksana, S.Pd.
==========================
1. Sapa sing gawe pengumuman iku?
a. wali kelas
b. panitia
c. guru kelas
d. kepala sekolah
2. Apa isine pengumuman iku ing wacan nduwur?
a. arep upacara gendera
b. dina Pendidikan Nasional
c. petugas upacara gladi resik
d. upacara gendera
3. Pengumuman iku ditunjukake marang sapa?
a. petugas upacara gendera
b. siswa SDN Lahora 02
c. siswa-siswi
d. guru-guru
4. Kapan lan ing ngendi anggone nulis
pengumuman iku?
a. Malang, 2 Mei 2015
b. Malang, 30 April 2015
c. Malang, 20 April 2015
d. Malang, 2 April 2015
5. Pak. Soekarno miyos ing kutha Solo, tembung miyos niku tegese ...
a. metu
b. lair
c. liwat
d. maca
6. Pantun Jawa (Parikan) kerep dirungokake
ing pagelaran ...
a. ketoprak
b. ludruk
c. reog
d. wayang
7. Ireng - ireng kulit keyong
Padha seneng ...
a. omong kosong
b. gotong royong
c. mborong
d. guyub rukun
8. Mepeh gabah tengah latarDadi bocah ......
a. kudu sabar
b. kudu taberi
c. kudu sopan
d. kudu pinter
9. Sing kalebu tembung saroja yaiku ...
a. gagah prakosa
b. lanang wadon
c. bapak biyung
d. nagasari
10. Bocah - bocah iku dolanan ing ngarep
omah. Tembung ngarep kosok baline ...
a. lor
b. mburi
c. ngidul
d. iringan
11. Ing mangsa rendheng tanduran padha
thukul. Rendheng kosok baline ...
a. udan            c. ketiga
b. panas          d. labuh
12. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara
tanduk yaiku ...
a. Nanda diajak lunga
b. Sapiku dituku blanthik
c. Enik ngirisi tempe
d. Klambine diumbah Yuli
13. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara
tanduk yaiku ...
a. Bapak nitih sepur
b. Tasku dijambret wong iku
c. PR ku wis dakgarap
d. Jajanku dipangan adhikku
Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Sing disaba si pucung mung turut kutha
14. Batangane tembang pucung ing dhuwur
yaiku ...
a. sabuk                c. sepur
b. genthong             d. gajah
15. Suwe ora kepethuk dulure, Sutarmi adus
luh. Adus luh tegese ...
a. luhe akeh
b. luhe mbrebes mili
c. luhe dienggo adus
d. nangis
16. Aja dadi bocah sing cupet pikirane. Cupet pikirane tegese ...
a. gampang nesu
c. cepet pikirane
b. pikirane pinter
d. gampang nagis
17. Oleh nyambut gawe direwangi adus ...
a. banyu           c. eluh
b. kringet            d. getih
18. Sing kalebu tembung lingga salin swara
yaiku ...
a. molak-malik     c. lelara
b. kanca-kanca     d. banyu asin
19. Dusun Rekesan iku ana ing tengah-tengah
bendungan Lahor. Dusun Rekesan yen
ditulis nganggo aksara jawa ...


20. Semar, gareng lan petruk iku
punakawane ...
a. Bala Dewa        c. Kurawa
b. Pandhawa       d. Ngastina
21. Tembung ing ngisor iki kalebu tembung
wilangan saperangan, kajaba ...
a. banyu satetes           c. benang saukel
b. kertas salembar       d. kertas folio
22. Umume bocah-bocah utawa wong-wong
tuwa yen dolanan layangan mangsa ...
a. rendheng          c. angin nggebes
b. ketiga     d. udan
23. Bapak tuku koran, adhikku tuku potlot
Ukara ing dhuwur yen didadekake krama
alus, unine ...
a. Bapak tumbas koran, adhik kula mundhut potlot
b. Bapak mundhut koran, adhik kula tumbas potlot
c. Bapak mundhut koran, adhik kula mundhut potlot
d. Bapak tumbas koran, adhik kula tumbas potlot
24.

Yen ditulis latin, unine ...
a. Bagus nggawa wajan
b. Bagus jalan-jalan
c. Bagus mangan jajan
d. Bagus mangan wajan
25. Kembang pring arane krosak, yen
kembang gedhang arane ...
a. katuk c. ingklik
b. krosek d. ontong
II. ISENANA CECEG - CECEG ING NGISOR IKI
NGANGGO TEMBUNG KANG MATHUK!
1. Banyu ledeng kuwi bening, nanging banyu kali kuwi ......................................................
2. Yen dheleh barang iku sing ngati - ati, amarga bocah kuwi dawa tangane. Dawa tangane tegese ...........................................
3. Kembang lombok arane menik, yen godhong lombok arane ...............................
4. Kirim layang lewat pos kudu di tempeli ........................................................
5. Sing nglakokke wayang jenenge ......................................................................................
6. Gawea sepatu putih
Yen ditulis nganggo aksara jawa.....................................................................
 7. Tukang gawe barang-barang saka wesi jenenge .......................................................
8. Ancik-ancik pucuking eri Peribasan iku tegese ........................................................................................................
9. Gawea ukara nganggo tembung "salonjor"!
....................................................................
.....................................................................
10.

Yen ditulis latin, unine .....................................................................................................

BACA JUGA : Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017

Demikian yang dapat kami tulis mengenai Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017 Semoga Bermanfaat Untuk anda semuanya.

Belum ada Komentar untuk "Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel