MATERI PELAJARAN PAI KELAS 1 BAB 2 SD/MI SEMESTER 1 - ASMAUL HUSNA ( Menyebutkan 5 Asmaul Husna)


ASMAUL HUSNA

A. Menyebutkan 5 dari Asmaul Husna
Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Swt. Yang baik.
Nama-nama Allah Swt. Merupakan gambaran dari sifat-sifat Allah Swt..
Asmaul Husna jumlahnya ada 99.

Semua nama-nama Allah Swt. Tersebut terdapat dalam Al-Qur’an.
Allah Swt. Dan Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengetahui dan menghafal Asmaul Husna.

Hal itu seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt. Surah Al A’raf ayat 180, yang artinya.
“Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu. (Q.S. Al-A’raf)”

 Perintah tersebut juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. yang artinya, “Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu.”
Dari 99 Asmaul Husna, kita hanya akan mempelajari lima dari Asmaul Husna tersebut. Lima Asmaul Husna tersebut adalah Al Ahad, Al Malik, As Samad, Ar rahman , dan Ar rahim.

Apa arti masing-masing Asmaul Husna tersebut?
Simak baik-baik uraian berikut!

B. Mengartikan Lima dari Asmaul Husna
Kita akan mempelajari lima Asmaul Husna yaitu Al Ahad, Al Malik, As Samad, Ar Rahman, dan Ar Rahim.

Arti dari kelima Asmaul Husna tersebut adalah:
1.      Al Ahad
Al Ahad artinya Maha Esa.

Esa artinya satu. Tuhan hanya ada satu yaitu Allah Swt., tidak ada Tuhan selain Allah Swt.. Hanya kepada Allah Swt. Kita memanjatkan doa, memohon pertolongan, dan meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Orang yang menyembah selain kepada Allah Swt. berarti ia telah musyrik. Neraka adalah balasan bagi orang musyrik.

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya,
(1)   Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa”.
(2)   Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
(3)   Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan.
(4)   Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

Al Malik

Al Malik artinya Maha Merajai. Allah Maha Merajai, maksudnya adalah Allah Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, dan Maha Mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada seorangpun yang dapat mencegah kehendak Allah Swt. Dan menandingi kekuasaan Allah Swt.

Semua yang ada di bumi dan di langit ini adalah ciptaan dan milik Allah Swt. Sebagai contoh, saat Allah Swt. Berkehendak menurunkan bencana dahsyat kepada umat manusia yang telah terlalu banyak berbuat dosa maka tidak ada seorang manusia yang dapat mencegahnya.
3.      As Samad
As Samad artinya Maha Dibutuhkan. Allah Swt. Satu-satunya tempat kita meminta. Hanya Allah-lah yang dapat mengabulkan doa dan memenuhi semua kebutuhan kita.
Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk kebenaran.
Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.
Hanya kepada Allah kita memohon rezeki dan kesehatan.
Hanya Allah-lah yang dapat memberikan itu semua kepada kita.
Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Swt..
Jika kita minta kepada selain Allah, maka kita termasuk orang yang syirik.
Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Swt. , artinya menanyakan Allah dengan ciptaan-Nya.

      Seseorang yang meminta pertolongan kepada pohon, batu, atau tempat-tempat yang dianggap keramat termasuk dalam golongan orang syirik.
Allah melaknat orang-orang yang syirik.
Allah akan memberikan balasan kepada mereka berupa neraka.

4.      Ar Rahman
Ar Rahman artinya Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Allah menurunkan hujan agar semua makhluk ciptaan-Nya tidak mati karena kehausan dan kekeringan. Allah menciptakan matahari agar bumi mennjadi hangat sehingga semua makhluk hidup tidak mati kedinginan. Allah juga menciptakan tanah, air, dan udara untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi.
Semua itu menunjukkan bahwa Allah Swt. Maha Pengasih. Kita juga harus memiliki sifat pengasih, yaitu mengasihi sesama makhluk yang adadi bumi ini.

5.      Ar Rahim
Ar Rahim berarti Maha Penyayang. Allah menyayangi makhluk-Nya yang beriman dan bertaqwa. Manusia yang beriman adalah manusia yang percaya adanya Allah Swt.. Manusia yang bertaqwa adalah manusia yang percaya adanya Allah Swt.. Manusia yang bertaqwa adalah manusia yang menjalankan semua perintah Allah Swt. Dan menjauhi larangan-Nya. Ia akan selalu mengerjakan perbuatan baik, menjauhi perbuatan buruk, dan taat beribadah kepada Allah Swt..

      Salah satu bukti Allah Maha Penyayangadalah Allah Swt. Memberikan nikmat sehat kepada kita. Demi nikmat sehat kita dapat melakukan kegiatan apa saja. Kita biasanya akan dapat merasakan nikmat sehat saat kita sakit. Karena itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah Swt. Atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita.

      Salah satu mensyukuri nikmat sehat adalah dengan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya, agar Allah Swt. Semakin sayang kepada kit.
Contoh perbuatan yang disayang Allah Swt. Antara lain:
1.      Rajun salat
2.      Suka bersedekah
3.      Rajin belajar dan mengaji
4.      Suka menolong
5.      Berkata jujur
Allah Swt. Akan selalu mengasihi dan menyayangi orang-orang yang mengajarkan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan tercela.Belum ada Komentar untuk "MATERI PELAJARAN PAI KELAS 1 BAB 2 SD/MI SEMESTER 1 - ASMAUL HUSNA ( Menyebutkan 5 Asmaul Husna)"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel