Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020


sekolahdasarslamweb.id - Dek Wingi Awake dewe uwes mbagekne soal UTS/PTS PAI kelas 2  Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020. podo kami tahun ajaran 2018/2019 soale mesti kui soale yo sek nggae poso wae. saiki aku arep mbagekne marang awakmu kabeh, Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020. Podo kambi  Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 SD/MI Tahun Ajaran 2018/2019. 

wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan sing paling bener ing lembar jawaban kang wis cumawis!
 

Pengalamanku
Jenengku Doni
Minggu wingi, aku lunga karo Bapak lan lbu
Jam pitu esuk aku mangkat numpak mobil
Aku lunga ing Guwa Gong Pacitan.
Ing kana, aku seneng banget
Mlebu guwa rasane adhem
ng jero guwa, akeh kewan lawa
Bapak lan Ibu mirsani banyu tumetes.
1. Sapa sing nyritakake kegiyatane ing wacan iku
a. Deni
b. Doni
C. Dani
3. Anggone mangkat dolan mau numpak kendaraan..
a. Sepur
b. Bis
c. Mobil
2. Kegiyatan mau dicritakakake ing wayah.....
a. Wayah esuk
b. Wayah awan
c. Wayah sore
4. Doni lan sakeluwarga dolan menyang
a. Guwa Lawa
b. Guwa Gong
c. Guwa Putri
UTS Semester Il Tahun 2018/2019|Bahasa Jawa l Kelas 2
5. Nalika tekan jero guwa, Bapak lan lbu nyawang.
a. Banyutumetes
b. Banyu mili
c. Banyu bening
6. Aku sawijining buah.
Bentukku bunder gedhe.
Wemaku abang
Kulitku wemane ijo.
Rasaku legi lan biasane akeh isine
Aranku buah...
a. Semangka
b. Naga
C. Jambu
7. Sego-nggoreng -Ani
Tembung ing dhuwur yen ditata dadi ukara.............
a. Ani sego nggoreng
b. Ani nggoreng sego
c. Nggoreng sego Arni
8. Awakku seger,..........ora nate kena lelara.
a. Bagas kuat
b. Bagas rosa
c. Bagas waras
9. Bapak nembe.............koran.
a. Maos
b. Maca
c. Miyos


10 . Gambar ing dhuwur kalebu
pengalaman sing
a. Nyusahake
b. Nyenengake
c. Nggumunakc
11. Aku kewan sikil papat. Pangananku saben dina suket.
Yen ora ana suket, aku mbengok seru,mbek............ Jenengku....
a. Kebo
b. Wedhus
c. Sapi
12. Wayah esuk, golek kringet kanggo
a. Kasenengan
b. Kesehatan
c. Sesawangan
13. Panulisane aksara gedihe sing bener yaiku....
a. Dina rabu, Damar nandur kacang
b. Dina Rabu, Damar nandur kacang
c. Dina Rabu, damar nandur kacang
14. Pak Adi sampun tindak?
a. Apa
b. Geneya
c. Punapa
15. bapak tindak .....sepedha motor.
a. mbeto
b. ngasto
c. nitih
Ceceg-ceceg ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk ana ing lemba wangsulan kang wis cumawis!
Catekna pacelathon ing ngisor iki kanggo nggarap soal nomer 16-18!
Lingga "Dan, Soko Gunung papan sing asri banget. Pemandangane apik
Danu : 'ngendi kui, Ling? Kapan kowe mrana?"
Lingga : “ Wisata anyar ing Wonogiri kui Dan. Aku karo bapak mrana ing dina Minggu wing"
Danu : “ wah, sukmben aku yo pengen mrana"

16. Lingga nyritakake pengalaman nalika................... menyang Soko Gunung.
17. Pacelathon ing duwur antarane Lingga karo...................................
18. Lingga karo bapake menyang Soko Gunung ing dina... ...................................
19. Andi lagi lara. Supaya cepet mari, Andi kudu ngombe...................................
20. Wakul ngglimpang segane dadi...................................
21. Buta-buta galak solahe.. ...................................
22. Saiki akeh lelara
Tembung liyane lelara yaiku...................................
23. 

Gambar ing duwur iki jenenge
24. Wong sing seneng mangan permen bisa lara
25. Yen lara becike mertamba marang
III. Garapen pratelan-pratelan ing ngisor iki kanthi bener ana ing lembar wangsulan kang cumawis!
Wacanen crita ngisor iki kanggo nggarap soal nomer 21-22
Saben bocah duwe lelakon dhewe-dhewe
Contone Randi
Saben dina Randi ngumbahi, sah isah, lannyapu latar dhewe
Ibune wis ora ana
Bapake nyambut gawe neng Jakarta
26. Geneya Randi nindakake pakaryan dhewe?
............................................................................................................................................
27. Apa sing ditindakake Randi saben dinane?
............................................................................................................................................
28. Fina-sekolah -mulih-aku-karo
Urutna tembung-tembung ing dhuwur kanthi bener!
............................................................................................................................................
29. Tulisen nganggo aksara latin jejeg sambung
lbu tindak menyang pasar.
............................................................................................................................................
30. Tulisen nganggo aksara gedhe kang bener!
bapak tindak kantor nitih sepedha motor
............................................................................................................................................
- Selamat Mengerjakan-
Wonogiri
wes ngono wae Soal Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020. semoga anggawe manfaat dumateng apnjenengan sedoyo. 

Belum ada Komentar untuk "Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel