SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 1 SD/MI Tahun ajaran 2016/2017

Mata pelajaran     : Bahasa Jawa                         Nama   :………………………
Hari / Tanggal      :                                                No       :………………………
Kelas                    : I (Satu)
I.    Wenehana tandha ping(x) aksara a, b utawa c ing jawaban kang bener!Wacan kanggo no 1,2 lan 3
Sena seneng olah raga
Saben Minggu sore
Sena latihan bal-balan
Mula awake Sena sehat lan seger

1.      Sana seneng olah raga….
a.     Kasti
b.     Bal-balan
c.      Badminton

2.      Sena latihan bal-balan saben dina ….
a.     Jumat
b.     Setu
c.      Minggu

3.      Awaki Sena dadi….
a.     Sehat
b.     Kesel
c.      Lara

4.      Yani diparingi dhuwit simbah.Yani ngucapake….
a.     Nyuwun pamit
b.     Nyuwun pangapunten
c.      Matur nuwun

5.      Yen arep mangkat sekolah Marni….
a.     Nyuwun pamit
b.     Nyuwun dhuwit
c.      Nyuwun dolanan   

 
6.      Iki gambar….
a.     Gareng  
b.     Petruk
c.      Bagong  

7.      Gareng, Petruk lan Bagong iku anake….
a.     Semar
b.     Gareng
c.      Petruk  

8.      Yen sikil kanggoku.
Yen bu guru….
a.     Paningal
b.     Samparan
c.      Mustaka

9.      Aja padha rame,simbah nembe….
a.     Sare
b.     Siram
c.      Dahar


10.  Biji ulanganku apik.Atiku rumangsa….
a.     Susah
b.     Seneng
c.      Sedeh

11.  Kewan iki suwarane….
a.    

Meong
b.     Mbek
c.      Moo 

12.  Yen wong tuwa lagi repot, bocah-bocah kudu….
a.     Sinau
b.     Dolan
c.      Ngewangi

13.  Supoya dadi bocah pinter kudu sregep….
a.     Dolan
b.     Sinau
c.      Nonton TV

14.  Montor lan pit iku kalebu piranti….
a.     Titihan
b.     Pawon
c.      Elektronik

15.  Nugel kayu nganggo….
a.     Peso
b.     Pasah
c.      Graji

16.  Gambar iki di jenenge andong digeret kewan kang arane….


a.     Sapi
b.     Kebo
c.      Jaran

17.  Nalika diwulang kudu….
a.     Nggatekake guru
b.     Rame ing kelas
c.      Guyon karo kancane

18.  Nalika padang bulan kahanan dadi….
a.     Peteng
b.     Padang
c.      Resik

19.  Piranti iki gunane kanggo….

 

a.     Nggoreng
b.     Nggodok
c.      Mangan


20.   Becak rodhane ana….
a.     Loro
b.     Telu
c.      Papat


II.               Isinana cecek-cecek ing ngisar iki nganggo tembung kang mathuk !

l.        

21 . Gambar ing sisih tengen iki diarani….

22.   Panggonan kanggo dodolan utawa tetuku yaiku….
23.   Padhang bulan iku kedadean ing wayah….
24.   Sarapan iku di tindakake ing wayah….
25.   Ibune Yani lara,Yani rumangsa….
26.   Bima ditukokake klambi anyar.Atine Bima rasane….
27.   Pari ditandur ana….
28. 

Iki Yanti Lagi Ngopo..........................

       

29.  Iki lo sirahku.Yen bu guru……   

Gambar ing dhuwur gunane kanggo….

Pilihan Jawaban
21. 
a.     Esuk

b.     Pasar

c.      Sedeh

d.     Graji

e.      Bengi

f.       Sawah

g.     Mustaka

h.     Seneng

i.       Nyimpen klambi

j.       Nata paturon


k.     Nyipen klambi


III.           Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
1. Sebutna asmane gambar wayang ing ngisar iki !
Wayang A
Wayang B

          Wanasulan : 
a__________________________________________________
b _________________________________________________
2. Sebutna 3 wae pagawean kang kok tindakake ing wayah esuk !
Wangsulan :
1._________________________________________________
2.________________________________________
3._________________________________________________
3. Sebutna 3 wae pagawean kang ora kok senengi !
Wangsulan :
1._________________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________________

 4. Gawenen ukara miturut gambar ing sisih kiwa iki !Wangsulan :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Marni nata paturan.
Tembung ing dhuwur wacanen banjur tulisen nganggo aksara sambung !
Wangsulan :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       

Belum ada Komentar untuk "SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 1 SD/MI Tahun ajaran 2016/2017"

Posting Komentar

Trimakasih sudah membaca artikel kami, silahkan tinggalkan komentar jika ada keluhan mengenai link yang mati atau artikel rusak silahkan laporkan kepada kami ya !!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel